Exposició JOAN PONÇ I LA LITERATURAEdicions Poncianes presenta la darrera exposició de la primera etapa de la Sala Crater


L’exposició JOAN PONÇ I LA LITERATURA s’inaugurarà el proper Dijous 19 de Abril, a
les 19:00h a l’espai expositiu d’Edicions Poncianes, Sala Crater. Fins al 18 de Maig.
Joan Ponç i la Literatura és una exposició que mostra part de les series de gravats que el pintor va
dedicar a les gran obres mestres de la literatura. Cal posar atenció en la sèrie El Quixot (1978), una
sèrie de 20 gravats, amb una estètica reconegudament ponciana, on rellueix el màgic obscurantisme
i la figura del cavaller es pren com emblema de la cultura i la pau. Per altre, banda, la sèrie
Metamorfosis Kafka-Ponç, de uns 25 gravats, destil·la i deixa veure un estil que també poncià, és
més geomètric i analític (ambdues series estan a la venta, preu a consultar). També acompanya
l’exposició una selecció de sis gravats (de un total de 27) que serveixen per a il·lustrar el poema de
J.V.Foix, La pell de la pell, amb data de 1972.

Com Jordi Carulla escriu a Joan Ponç i la Literatura: Joan Ponç dóna sortida al seu talent com
a il·lustrador de textos en el moment de gestació del grup Dau al Set. L’exposició Joan Ponç i la
Literatura exhibeix el fruit d’aquestes intenses col·laboracions. La pell de la pell i les 97 notes
sobre ficcions poncianes amb textos de J. V. Foix ( 1972 i 1974) que després del Parafragamus
(amb Joan Brossa, 1947) seria l’altre gran peça d’aquesta col·lecció de primeres espases. A les
que més tard s’afegirien L’exploració de l’ombra amb Joan Fuster ( 1974) i els dos llibrets que
fa juntament amb Luís Goytisolo, amb qui compartí amistat i estades a Cadaqués: Devoraciones
i Ojos, círculos y buhos ( 1975). Per a culminar amb dues de les sèries més elaborades per a
dues obres del pes i la vàlua de les Metamorfosis Kafka –Ponç, amb text de José Corredor-Matheos
( 1978) i El Quixot (1978), que no adquirí mai format de llibre.

S’edita per l’ocasió un llibret amb texts que relaten la relació de Ponç i la literatura de Jordi Carulla
Joan Ponç i la Literatura; Carles H.Mor, Joan Ponç Enlletrat; Aura Gris, Lectura Interpretada, Luís
Goytisolo, Ojos, Círculos, Buhos, Joan Ponç; i Alèxia Sinoble, Cervantes-Ponç. 
Citant de nou, Jordi Carulla, Joan Ponç i la Literatura, descobrim que: “Brossa, Foix, Fuster,
Goytisolo, Corredor-Matheos i Cervantes són els il·lustres imaginaris amb els qui es nodreix la
biblioteca de les meravelles poncianes. Un pintor que en apropar-se al text retroba en el dibuix una
de les seves facetes més brillants. Podem assenyalar Joan Brossa com a provocador d’un estil de fer
que l’artista repetirà amb J.V.Foix, Joan Fuster, Luís Goytisolo o el mateix Miguel de Cervantes.
Tots ells màxim exponents de la nostra literatura, enriqueixen el món de Joan Ponç i l’ajuden a
deixar constància de la seva virtut com a ritualitzador de textos en dibuixos.” 

A Joan Ponç Enlletrat, de Carles Hac Mor, el poeta descriu la característica mefistofèlica obra de Ponç i hi diu: “Als gravats del llibre Metamorfosis Franz Kafka-Joan Ponç –on la metamorfosi és
la de Kafka que es transforma en Ponç, i a l’inrevés, la de Ponç que es torna Kafka–, el solipsisme
panteista i esbiaixadament primfilat de les quimeres poncianes (...). A Lectura Interpretada, Luís
Goytisolo, Ojos, Círculos, Buhos, Joan Ponç, sota el pseudònim d’Aura Gris, l’autora puntualitza
com el dibuix poncià dona una nova dimensió al text: “El dibuix de Ponç es transforma en un camp
hermenèutic d’interpretacions, al·lusions, referències, quasi com a filigranes, aconsegueixen fer
abstracció del concepte per ampliar-ne el significat(…). Ponç usa màscares, senyes en una delicada
objectualitat visual que contribueix a significar al poeta. És a dir, ampliar de manera interpretativa
el seu contingut intel·lectual i de l’experiència de saber, que es reiterativa. Usa també elements
simbòlics del món de la màgia, cors, jòquers… En un detinguda exhaustiva anàlisi de Alèxia Sinoble
sobre les relacions Cervantino-Poncianes, i amb el text que porta per títol Cervantes-Ponç, amb
un estil poncià – quixotesc, diu: Copsar la formidable complicitat amb què els aiguaforts poncians
il·luminen les aventures de l’ “hidalgo” de la Manxa requeriria, segons consell quixotesc, imitar
en Ponç, el propi Cervantes i el protagonista del seu relat; per conjugar les seves distintes mirades,
malgrat que no pertanyin a tant diferents ordres: la dels pintors, la dels literats i la dels cavallers
errants.
Contacte Premsa
Laura P.Gracia
TEL. 654843578
info@joanpons.cat
Roda de premsa Joan Ponç i la Literatura
Dijous, 19 Abril de 2012, a les 13:00h
Inauguració Joan Ponç i la Literatura
Dijous, 19 Abril de 2012, a les 19:00h
Sala Crater
C/ dels Àngels, 16
08001 Barcelona
Tel. 931 872 378
Metro: Catalunya L3 L1
www.salacrater.com


             
 JOAN PONÇ
I LA LITERATURA
Jordi Carulla - Ruiz

JOAN PONÇ ENLLETRAT
Carles Hac Mor
LUIS GOYTISOLO
OJOS, CIRCULOS, BUHOS
JOAN PONÇ
AURA GRIS

 Cervantes - Ponç
Pirineus - Gabinet
Amagat Cargol
Alexia Sinoble
   Primera edició: abril de 2012© dels textos: Carles Hac Mor, Jordi Carulla-
Ruiz, Alèxia Sinoble i Laura P. Gracia.
© de les il·lustracions: Hereus de Joan Ponç.
© d’aquesta edició:
Associació Joan Ponç
Avinguda Diagonal núm. 550 4t 1r
08021 Barcelona
info@joanpons.cat
edicions poncianes.wordpress.com
Disseny gràfic
Ariadna Serrahima
Tipografia
Bembo, Grotesque MT, Swiss
Papers
??????
Dipòsit legal: (a emplenar per la impremta)
Advertiment legal: són rigorosament
prohibides, sense l’autorització dels titulars
del copyright, la reproducció total o parcial
d’aquesta obra per qualsevol procediment,
incloent-hi la reprografia i el tractament
informàtic. 
  MÉS ARTICLES DE PONÇ I LA LITERATURA A LA PREMSA http://www.ara.cat/llegim/Joan_Ponc-Sala_Crater-Franz_Kafka-Don_Quixot_0_685131643.html NUVOL DIGITAL http://www.nuvol.com/critica/joan-ponc-i-la-literatura-sala-crater-quixot-kafka/ EL PAIS http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/02/catalunya/1335984807_336232.html ARA.CAT http://www.ara.cat/llegim/Joan_Ponc-Sala_Crater-Franz_Kafka-Don_Quixot_0_685131643.html